The Hives på Grönan Live!

KONSERT UNDER OMBOKNING 📣🕙

Konserten med The Hives skulle ha ägt rum 8 maj men är nu under ombokning till ett senare datum i år eller nästa år på grund av det rådande läget.

I och med att 8 maj snart är här har vi valt att ge det här evenemanget ett tillfälligt datum för att det inte ska försvinna från Facebook. Konserten är alltså inte ombokad till 31 december, utan vi har bara tillfälligt flyttat datumet. Så snart konserten får ett nytt, definitivt datum uppdaterar vi evenemanget igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *